Hotline: 0973.130.696/0243.224.7927

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  EDUPRO là đơn vị được Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội công nhận  Cơ sở đào tạo đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số :  1365/QĐ-LĐTBXH ngày 29/08/2017 của Bộ LĐ TB và XH 
Thông tin về đơn vị đăng tải trên website của Cục An toàn lao động – Bộ LĐ TB – XH : www.antoanlaodong.gov.vn  – Danh sách các tổ chức có chức năng huấn luyện ATVSLĐ     
EDUPRO Sử dụng khung chương trình huấn luyện theo hướng dẫn tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn lao động, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên, Công ty đã xây dựng Giáo trình  huấn luyện cho học viên theo quy định của Nghị định trên. Công ty chúng tôi cam kết Chương trình huấn luyện, sẽ được chắt lọc, lựa chọn nội dung để phù hợp với từng đối tượng học viên.

Lịch làm việc