Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

Tin hoạt động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG XUÂN THÀNH NĂM 2019 Được sự cho phép...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH MINH PHÚC Được sự cho phép...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Quốc tế TIC

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Quốc tế TIC

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIC Được sự cho phép của Cục An...
Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thái Bình

Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Thái Bình

HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI THÁI BÌNH Công ty...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty xăng dầu Tuyên Quang

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty xăng dầu Tuyên Quang

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TUYÊN QUANG Được sự cho phép của Cục An...

Lịch làm việc