Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

Tin hoạt động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2019 An toàn vệ sinh...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Hợp Thành năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Hợp Thành năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH NĂM 2019 Được sự cho phép của Cục An...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 6 Công ty TNHH TAV năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 6 Công ty TNHH TAV năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 6 CÔNG TY TNHH TAV NĂM 2019 Được sự cho phép...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1 Công ty TNHH TAV năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1 Công ty TNHH TAV năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 1 CÔNG TY TNHH TAV NĂM 2019 Được sự cho phép...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nhà máy thủy điện Yên Sơn Năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nhà máy thủy điện Yên Sơn Năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN YÊN SƠN NĂM 2019 Được sự cho phép của...

Lịch làm việc