Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

Tin chiêu sinh

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho giảng viên

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho giảng viên

THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG...
Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động theo NĐ 44/2016

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động theo NĐ 44/2016

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016 Khóa học huấn luyện an toàn lao động mới nhất theo Nghị...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 6

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6 1.Đối tượng huấn luyện An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 5

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 5

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5 1.Đối tượng huấn luyện  Người làm công tác y tế. 2.Nội dung...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 4

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 1.Đối tượng huấn luyện Người lao động không thuộc các nhóm theo...

Lịch làm việc