Hotline: 0973.130.696

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI EDUPRO

 Tên viết tắt: DAOTAO EDUPRO CO,.LTD

Địa chỉ: Số 02, Ngõ 541, Tổ 19, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Giám đốc: Nguyễn Thị Hằng         Hotline: 0973 130 696 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến Thương mại Edupro chính thức thành lập theo giấy  chứng  nhận  đăng  ký  kinh  doanh  số 0107256981 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2015. Cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 09/5/2018

Quá trình hình thành và phát triển: Được thành lập từ năm 2016 với tư cách pháp nhân là Công ty TNHH, trụ sở làm việc đặt tại Số 02, Ngõ 541, Tổ 19, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Qua quá trình hình thành và hoạt động Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến Thương mại Edupro đã liên  tục  mở rộng và phát triển. Công ty  cung cấp cho khách hàng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ, đồng thời không ngừng đổi mới về hình thức, nâng cao về chất  lượng  các  sản  phẩm  dịch  vụ,  đáp  ứng  tốt  hơn  nhu  cầu  ngày  càng  cao  và  đa  dạng  của khách hàng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

– Giáo dục nghề nghiệp;

– Tổ chức các lớp bồi dưỡng về Quản trị doanh nghiệp: Đào tạo tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ du lịch, văn phòng. Dạy nghề công nhân kỹ thuật nghành điện, điện tử, điện lạnh, bưu chính viễn thông, cơ, kim khí, thủ công mỹ nghệ, nấu ăn;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, quản lý dự án;

– Tổ chức đào tạo ngắn hạn các lĩnh vực Quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế;

– Tư vấn về quản lý dự án, môi trường;

– Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

– Dịch vụ huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động;

– Cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, quản lý dự án;

– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

– Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

– Cho đến nay, Công ty chúng tôi đã và đang phục vụ cho trên 50 khách hàng là các doanh nghiệp lớn ở địa bàn Hà Nội và các tỉnh/thành phố trong phạm vi cả nước.

– Với năng lực về nhân sự, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên của Công ty chúng tôi, Công ty chúng tôi sẵn sáng đáp ứng nhu cầu của bất kỳ các tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các đơn vị có nhu cầu.

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN- NĂNG LỰC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY

 Các công trình, phòng học, máy móc và trang thiết bị của đơn vị liên kết

– Xưởng (phòng) thực hành: 300m2 (6 xưởng)

– Sách giáo khoa – tài liệu cần tham khảo :

+ Bộ Luật lao động năm 2012;

+ Luật An toàn vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015

+ Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Chỉ thị 29 CT/TW của Ban Bí thư;

+ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

+ Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

+ Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội

+ Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực và an toàn điện

+ Thông tư 04/2014/TT – BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ LĐTB và XH;

+ Thông tư 05/2014/TT – BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ LĐTB và XH;

+ Thông tư 06/2014/TT – BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ LĐTB và XH;

+ Thông tư 13/2016/TT – BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ LĐTB và XH;

+ Thông tư 06/2020/TT- BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ LĐTB và XH;

+ Thông tư 31/2016/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ LĐTB và XH;

+ Tập hợp các thông tư hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động năm 2012 và các văn bản Quy phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ còn hiệu lực;

+ Tập các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về ATLĐ, VSLĐ;

+ Tập hợp các văn bản hiện hành về an toàn và vệ sinh lao động;

+ Sổ tay hướng dẫn công tác BHLĐ dành cho người sử dụng lao động;

Với cơ sở vật chất nêu trên, Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến Thương mại EDUPRO cam kết đảm bảo đúng quy định về cơ sở vật chất theo hướng dẫn tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016  và 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Điều kiện và năng lực của Công ty

– Công ty sử dụng bộ máy hiện có để phục vụ cho hoạt động huấn luyện.

– Hiện nay, Công ty có trên 30 cán bộ công nhân viên với cơ cấu tổ chức như sau:

* Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.

* Các phòng chuyên môn:

– Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: 2 người.

– Phòng Tài chính – Kế toán: 2 người.

– Phòng Đào tạo – Phụ trách An toàn lao động, Vệ sinh lao động: 5 người.

– Phòng kinh doanh: Từ 15-20 người.

Ngoài ra, khi được phép tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ, Công ty sẽ ký thêm hợp đồng giáo viên làm công tác đào tạo, huấn luyện; các chuyên gia đi khảo sát, đánh giá, đo đạc kiểm tra thực tế,… để phù hợp với quy mô và yêu cầu công việc của công ty.

Điều kiện về Đội ngũ giảng viên

Để đáp ứng cho công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, hiện nay Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến thương mại EDUPRO đã ký hợp đồng giảng dạy, huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động đối với 05 giảng viên cơ hữu, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm công tác theo quy định và có các bộ phận phục vụ đảm nhiệm công tác tư vấn, đào tạo, huấn luyện theo nhu cầu của khách hàng; Đồng thời ký kết hợp đồng thỉnh giảng với hơn 20 giảng viên có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cao đúng với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với đội ngũ cán bộ, giảng viên của Công ty, Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo đúng quy định về Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế theo hướng dẫn tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/20106 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn lao động, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Giải pháp của Công ty về Chương trình huấn luyện

Sử dụng khung chương trình huấn luyện theo hướng dẫn tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/20106 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn lao động, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên, Công ty đã xây dựng Giáo trình  huấn luyện cho 6 nhóm theo quy định của Nghị định trên. Công ty chúng tôi cam kết Chương trình huấn luyện, sẽ được chắt lọc, lựa chọn nội dung để phù hợp với từng đối tượng học viên để học viên dễ tiếp thu, dễ áp dụng vào thực tế.

Giải pháp kiểm tra, giám sát quy trình đào tạo nghiêm ngặt

Hàng tháng, quý, năm, Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến Thương mại EDUPRO luôn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy trình đào tạo, ý kiến phản hồi từ học viên các khóa học để rút kinh nghiệm và hoàn thiện chương trình đào tạo, công tác quản lý của Công ty tốt hơn.

Giải pháp: thực hiện công tác báo cáo, đánh giá chất lượng giảng dạy

Định kỳ 6 tháng một lần Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Xúc tiến Thương mại EDUPRO sẽ có báo cáo bằng văn bản kết quả huấn luyện gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở lao động – Thương binh và xã hội đồng thời gửi thư điện tử tới Cục An toàn lao động theo địa chỉ: antoanlaodong@molisa.gov.vn.

Các giải pháp thực hiện khác:

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thấy được sự cần thiết phải tham gia các khóa đào tạo về An toàn lao động, Vệ sinh lao động.

 Kiện toàn bộ máy của Công ty hướng tới đáp  ứng tốt hơn nữa cho công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

 Hàng năm tổ chức cho cán bộ, giáo viên làm công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện việc theo dõi công tác huấn luyện, đáp ứng các tiêu chuẩn về giảng viên theo qui định, đồng thời tổ chức cho giáo viên đi thực tế tại các doanh nghiệp để cập nhật, bổ sung kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành theo thực tế công nghệ áp dụng tại doanh nghiệp.

 Từng bước đầu tư các loại máy, thiết bị phù hợp để phục vụ tốt hơn cho công tác huấn luyện ở từng ngành nghề và theo từng chương trình huấn luyện.

 Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để biên soạn, bố sung và hoàn thiện các qui trình, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, thiết bị, từng công việc, các phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

 Định kỳ hàng năm tổ chức hộ nghị đối thoại với đại diện các doanh nghiệp  về quá trình trình tổ chức huấn luyện, thu nhận các kiến góp ý từ người học và người sử dụng lao động nhằm điều chỉnh các hoạt động trong quá trình thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Giấy chứng nhận năng lực của công ty

   

Tháng Sáu 2024
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930