Hotline: 0973.130.696/0243.224.7927

Tin chiêu sinh

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động theo NĐ 44/2016

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động theo NĐ 44/2016

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016 Khóa học huấn luyện an toàn lao động mới nhất theo Nghị...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 6

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 6

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6 1.Đối tượng huấn luyện An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 5

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 5

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5 1.Đối tượng huấn luyện  Người làm công tác y tế. 2.Nội dung...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 4

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 4

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 1.Đối tượng huấn luyện Người lao động không thuộc các nhóm theo...
Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 3 | NĐ 44/2016NĐ-CP

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 3 | NĐ 44/2016NĐ-CP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 1.Đối tượng huấn luyện  Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Bộ Lao động –...

Lịch làm việc