Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

Tin an toàn lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu Năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu Năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIÊN CHÂU NĂM 2019 Được...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Unique Sound Việt Nam Năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Unique Sound Việt Nam Năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH UNIQUE SOUND VIỆT NAM NĂM 2019 Được sự cho phép...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH bao bì YFY Thái Bình năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH bao bì YFY Thái Bình năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ YFY THÁI BÌNH NĂM 2019 Được sự cho phép...
Huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu tại Công ty kính an toàn Việt Nhật năm 2019

Huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu tại Công ty kính an toàn Việt Nhật năm 2019

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU TẠI CÔNG TY KÍNH AN TOÀN VIỆT NHẬT NĂM 2019 Sau vấn đề an toàn vệ...
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương năm 2019

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương năm 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN HẢI DƯƠNG NĂM 2019 Được sự cho phép...

Lịch làm việc