Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

MẪU CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Theo Nghị Định 44/2016/NĐ-CP quy định  về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thì những người lao động phải có chứng chỉ và bằng cấp chuyên môn phù hợp. Theo đó, các đối tượng tham gia khóa huấn luyện vệ sinh an toàn lao động được chia thành 6 nhóm chính. Tùy từng nhóm mà NĐ 44/2016 NĐ-CP sẽ quy định chi tiết về các mẫu chứng chỉ và chứng nhận huấn luyện khác nhau.

Cụ thể, những đối tượng tham gia đào tạo thuộc các nhóm 1, 2, 5 và 6 sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện vệ sinh an toàn lao động sẽ được Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro cấp chứng nhận đã hoàn thành xong khóa đào tạo. Chứng nhận theo mẫu phôi của NĐ 44/2016 có giá trị trên toàn quốc. Những đối tượng tham gia huấn luyện thuộc nhóm 3, sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được cấp thẻ an toàn lao động của Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro có giá trị 2 năm trên toàn quốc. Những đối tượng thuộc nhóm 4 sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo chuẩn quy định chung.

MẪU CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 1,2,5,6

MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 3

MẪU SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 4

 

Lịch làm việc