Hotline: 0973.130.696/0243.224.7927

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín, do vậy, Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo đúng quy định về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế theo các quy định của pháp luật hiện hành. Các lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm:

 • Dịch vụ huấn luyện vệ sinh, an toàn lao động; 
 • Giáo dục nghề nghiệp;
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng về Quản trị doanh nghiệp: Đào tạo tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ du lịch, văn phòng. Dạy nghề công nhân kỹ thuật nghành điện, điện tử, điện lạnh, bưu chính viễn thông, cơ, kim khí, thủ công mỹ nghệ, nấu ăn; 
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, quản lý dự án;
 • Tổ chức đào tạo ngắn hạn các lĩnh vực Quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế;
 • Đào tạo kỹ năng mềm;
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
 • Quan trắc môi trường
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.
 • Tư vấn về quản lý dự án, môi trường;
 •  Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị
 • Tư vấn du học và xuất khẩu lao động

 

Lịch làm việc