Hotline: 0973.130.696/0243.224.7927

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG NHÓM 6 CÔNG TY TNHH TAV NĂM 2019

Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH theo QĐ số: 1365/QĐ- LĐTBXH ngày 29/08/2017  công nhận Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động. Chúng tôi Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro tổ chức hoạt động Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 6 Công ty TNHH TAV

An toàn vệ sinh viên – Họ chính là những người đồng đội hàng ngày sát cánh cùng lao động, cùng tham gia vào quá trình công tác của mỗi tổ, đội sản xuất. Họ vừa phải am hiểu về cả nghiệp vụ chuyên môn lẫn công tác ATVSLĐ để được tín nhiệm, được bầu ra trong mỗi bộ phận sản xuất. Trang bị kiến thức cho An toàn vệ sinh viên là thực sự rất cần thiết. Lớp huấn luyện các học viên thuộc đối tượng nhóm 6 của Công ty TNHH TAV được Giảng viên Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro truyền đạt các kiến thức thiết thực trong Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

Một số hình ảnh về lớp huấn luyện