Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

Huấn luyện an toàn lao động cho đối tượng nhóm 3 

Sáng ngày 5/10, Sở Lao động – Thương binh và xã hội phối hợp với Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro tổ chức hội nghị tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của doanh nghiệp năm 2018.

Hình 1. Hình ảnh Phó giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình khai giảng lớp học

Trong thời gian 1 ngày, trên 300 học viên là người lao động của 100 doanh nghiệp làm việc trực tiếp tại một số vị trí có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (nồi hơi, sang chiết ga…) tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được các giảng viên của Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro truyền đạt các kiến thức về hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, kiến thức cơ bản về ATVSLĐ; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các học viên đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ…

Hình 2. Giảng viên Công ty TNHH đào tạo, tư vấn và xúc tiến thương mại Edupro đang truyền đạt kiến thức cho học viên

Lớp tập huấn là dịp để người lao động làm công việc trong lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp nắm bắt các kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ, từ đó thực hiện có hiệu quả tại doanh nghiệp.

Lớp tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp khi học viên nắm được các kiến thức cơ bản về an toàn lao động, các yếu tố gây nguy hiểm trong sản xuất và cách phòng chống tai nạn xảy ra.

Lịch làm việc