Hotline: 0973.130.696/ 0243.224.7927

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

(LĐXH) – Chiều ngày 15/1/2018, Cục An toàn lao động đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Lê Tấn Dũng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục.

 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết: Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, tích cực, kịp thời của các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ, năm qua, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Cục An toàn lao động đã tập trung nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng văn bản, Cục đã hoàn thành các văn bản hướng dẫn Luật (2 Nghị định, 01 Quyết định của Bộ; 04 thông tư, trong đó có 01 thông tư ngoài kế hoạch); xây dựng trình Bộ ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; trình Bộ trình Chính phủ lịch nghỉ lễ tết 2017; trình Bộ phân bổ cho các địa phương nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng ngừa từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, nhiều chương trình truyền hình được đánh giá là có tính thời sự, hiệu quả cao như các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp về luật ATVSLĐ, các các chương trình “Sự kiện bình luận chuyên đề ATLĐ trong xây dựng” trên VTV1, Tọa đàm trực tiếp về Vụ TNLĐ; Chương trình tọa đàm- Đối thoại trực tiếp được phát sóng trên kênh VTV6- Đài THVN. Năm 2017 đã cập nhật 70 tin, bài viết thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ và có 1 triệu lượt người truy cập vào trang web của Cục An toàn lao động. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho NSDLĐ và NLĐ: tổ chức tư vấn, phát tài liệu ấn phẩm nhằm tuyên truyền; phổ biến pháp luật về ATVSLĐ trong các làng nghề, khu vực nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức đối thoaqị với doanh nghiệp; phát hành Bản tin ATVSLĐ; có hơn 20 nghìn lượt người truy cập trang website ATVSLĐ, trung bình một tháng có khoảng 25 đến 40 tin bài đăng trên website của Cục ATLĐ.

Ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục ATLĐ báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Công tác huấn luyện được đẩy mạnh, xã hội hóa và ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp, người lao động. Hiện toàn quốc có gần 300 tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện. Trong năm 2017, có khoảng gần 200.000 người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của các doanh nghiệp được huấn luyện; có hơn 7.000.000 người lao động được huấn luyện bao gồm người lao động, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và cả người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp, trong làng nghề, khu vực phi kết cấu. Trong đó số người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện chiếm tỷ lệ khoảng 30%. Đến nay, có khoảng 4.000 lượt cán bộ quản lý nhà nước thuộc các bộ ngành, tỉnh, huyện, xã được đào tạo, tập huấn phổ biến Luật ATVSLĐ. Theo quy định mới của Luật ATVSLĐ, đối tượng điều chỉnh được mở rộng ra khu vực không có quan hệ lao động, như vậy có thêm khoảng 34 triệu lao động trong khu vực này cần được đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ.

Công tác quản lý việc sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt nói chung và công tác kiểm định thiết bị nói riêng được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Công tác kiểm định được xã hội hóa với sự tham gia của 88 tổ chức kiểm định. Các doanh nghiệp cũng có ý thức trong việc chấp hành công tác kiểm định thiết bị trong quá trình sử dụng. Hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định được các cơ quan quản lý trung ương, địa phương thường xuyên giám sát chặt chẽ.

Năm 2017, Cục tổ chức 06 đoàn kiểm tra, tại 30 doanh nghiệp và hơn 20 tổ chức hoạt động kiểm định trên địa bàn các tỉnh Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, tập trung kiểm tra tra đối với các cơ sở hoạt động huấn luyện ATVSLĐ và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.. Qua kiểm tra đã thu hồi 78 kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và yêu cầu các tổ chức hoạt động kiểm định nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình kiểm định trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Phối hợp với Sở LĐTBXH Thành phố Hà Nội và Thái Nguyên tiến hành thanh tra, kiểm tra 10 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Cục cũng đã phối hợp với Thanh tra Bộ thực hiện kiểm tra khoảng hơn 40 tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ. Qua thanh tra, kiểm tra đã đề xuất nhiều kiến nghị các đơn vị khắc phục các sai phạm, làm tốt hơn công tác ATVSLĐ.

Trong năm 2018, Cục sẽ tập trung vào những trọng tâm công tác, cụ thể như: Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, trình Bộ ban hành các văn bản, các thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ Luật lao động, Luật ATVSLĐ; Tiếp tục công tác phổ biến, hướng dẫn quy định của Luật, tăng cường tập huấn, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, pháp luật ATVSLĐ cho đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ tại địa phương, đội ngũ thanh tra, người làm công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động, chú trọng đến người làm công tác ATVSLĐ ở cấp xã, huyện; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách huấn luyện ATVSLĐ và tổ chức hướng dẫn công tác huấn luyện về ATVSLĐ; xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập dịch vụ kiểm định KTAT và huấn luyện ATVSLĐ; Tập trung thanh tra việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ huấn luyện về ATVSLĐ, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa, các tổ chức hoạt động kiểm định KTAT theo Kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt. Tổ chức thanh tra nhanh với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm về hoạt động huấn luyện và kiểm định KTATLĐ…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã phát biểu, đóng góp ý  kiến trong công tác ATVSLĐ thời gian qua như: Nên ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng văn bản cũng như phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình góp ý hoàn thiện văn bản để văn bản được xử lý nhanh hơn; Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến… Đồng thời đưa ra những giải pháp, định hướng trong năm 2017 và những năm tiếp theo giúp Cục An toàn lao động hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Bộ giao phó.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cục An toàn lao động trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo thực thi chế độ chính sách, đẩy mạnh phát triển công tác ATVSLĐ giúp kiềm chế và giảm tần suất TNLĐ. Trong năm 2018, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Cục ATLĐ cần khắc phục những khó khăn, tiếp tục tổ chức triển khai Luật ATVSLĐ và các quy định của Nghị định, Thông tư về ATVSLĐ, trong đó chú trọng cho khu vực không có quan hệ lao động. Thực hiện quyết liệt dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về ATVSLĐ, khai thác các nguồn lực hợ p tác quốc tế để triển khai hiệu quả Luật ATVSLĐ…/.

 

Lịch làm việc